IOSoft – litet bolag i stark tillväxt

IOSoft är ett it-konsultbolag i Tanumshede i norra Bohuslän. Idag har IOSoft ca 20 anställda och företaget växer fort. IOSofts primära kommunikativa mål är att bygga stark lokalkännedom vilket förenklar rekryteringsarbetet. Bakom tillväxten en stark kundefterfrågan.

– Av denna anledning har rekryteringarna inte alltid varit planerade men nu är tanken att företaget ska rekrytera i ett mycket tidigare stadie, säger Ida Kristoffersson som har arbetat på marknadsavdelningen i tre år. Detta är extra viktigt eftersom det tar tid att hitta rätt personer och att de som rekryteras kanske inte alltid har exakt rätt erfarenhet eller utbildning.

WonderBrand Academy var ett självklart val

För ett drygt år sedan hörde Ida och IOSofts VD Rikard när WonderBrand Academys grundare Gitta föreläste om varumärkesstrategiskt arbete. Detta väckte Idas intresse och hon kände att det hade varit väldigt intressant att själv få chansen att lära sig bygga IOSofts varumärke. Även om Ida har jobbat med många delar av reklam och marknadsföring tidigare, var strategiskt varumärkesarbete någonting som hon aldrig tidigare hade arbetat med. Att valet föll på att arbeta med WonderBrand Academy som stöd blev därför helt naturligt.

– Det är mycket som man tror att man har koll på, men det är så mycket större än vad man tänker och med så många olika vinklar, säger Ida och hennes marknadsavdelningskollega Kajsa.

Ida berättar att fokus i arbetet inte bara varit utåtriktat utan lika mycket internt. Med tanke på företagets tillväxtresa har behovet av intern kommunikation ökat. Hur ser de anställda på företaget och hur ser kunderna på det? Har man samma bild eller är det olika? 

– När vi har lyssnat på föreläsningarna på WonderBrand Academy har den ökade förståelsen för varumärkesarbetets alla aspekter blivit någonting vi tar med oss i resten av arbetet i allting som vi pysslar med, tillägger Ida. Vår syn på varumärken har ändrats efter det att de har genomfört Academyprogrammet. Nu tänker vi på ett annat sätt när vi ser exempelvis logotyper eller hur andra företag marknadsför sig. Det blir en helt annan helhetsuppfattning, menar Kajsa.

Ida reflekterar över att hon nog snappar upp mer än innan, kanske lite mer ”så här gjorde de” eller ”det här ser ut så här”.

– Det blir naturligt att ställa sig frågan om det man ser är något man kan ta med sig själv? Man börjar granska omvärlden lite noggrannare och tycker att jobbet blir ännu roligare när man kan få sätta sig in i det lite mer och förstå hur man faktiskt kan tänka kring det, säger Ida.

Tiden är den största utmaningen – men det är värt att prioritera

En stor utmaning är att prioritera arbetet eftersom det alltid dyker upp annat som kräver uppmärksamhet. Då är det lätt att hamna på efterkälken. Det är planeringsbiten som ibland är svår men annars flyter det på bra.

– Arbetet med diagnosdelen har fungerat bra. säger Ida. Totalt har vi idag lagt ner ca 25 – 30 timmar på diagnosfasen.

De moment som krävt ledningens engagemang har varit de som krävt mest energi av Ida som projektägare. Hon har haft gott stöd i förklaringar, pedagogik och argumentation på WonderBrand Academy´s plattform, men startsträckan för de som aldrig tidigare arbetet med varumärkes-, kommunikations- eller marknadsfrågor är obönhörligen lite längre. För IOSoft blev resultatet av diagnosen i allmänhet, och kanske arketypanalysen i synnerhet, ett uppvaknande. Här visades tydligt hur medarbetarnas bild på IOSoft skilde sig åt.

– Det var väldigt intressant att se hur synen på företaget varierade, beroende på något så enkelt som vilken roll man hade inom företaget. De flesta av våra utvecklare och drifttekniker landade i samma målbild medan VD, som också är säljare, hade en helt annan bild. Ledningens engagemang i slutresultatet var stort och de uppfattade det som jätteintressant och nyttigt, förklarar Ida.

Än så länge har IOSoft bara använt arketypanalysen internt men planerar inom kort att låta kunder göra samma enkät i samband med kundintervjuer.

– Det ska bli väldigt intressant att se resultatet i denna adderade aspekt, säger Ida.

Lika stöttande i det löpande taktiska som i det strategiska arbetet

När det kommer till marknadsbearbetning har IOSoft fokuserat på digital marknadsföring, såsom annonser på Google och i sociala kanaler.

– I det kommunikativa arbetet har vi fått ovärderligt stöd i WonderBrand Academy med vår tonalitet – vårt samspråk.

– Långsiktigt är WonderBrand Academy ett väldigt bra verktyg att hämta inspiration ifrån, menar Ida. Det bidrar till en typ av kompetensutveckling inom varumärkesbyggnad och marknadsföring i form av de kurser och föreläsningar som finns och löpande fylls på, konstaterar Kajsa och Ida

– Det finns ju kurser lite överallt på nätet, men när det är WonderBrand – då vet man att de kan sin sak, avslutar Ida.

Full access till hela plattformen för 1395 kr/mån

• Tre licenser ingår per bolag
• Ingen uppsägningstid