Digitala verktyg och tjänster

Varumärkesarbete kan ibland kännas abstrakt och teoretiskt och därför svårt att omsätta i praktiken. För att hjälpa dig att konkretisera ditt arbete och enklare kunna applicera dina nyvunna kunskaper i din organisation och din vardag har vi samlat ett gäng verktyg som vi vet fungerar i verkligheten. Verktygen är framtagna med två decenniers varumärkesstrategisk erfarenhet i ryggen, de är väl beprövade och utformade för att du ska kunna enkelt tillämpa dem. Här hittar du exempelvis hjälpmedel som är speciellt framtagna för att gagna arbetet med bland annat varumärke, marknadsnärvaro, kommunikationen och företagskultur.

Arketypanalys
Det finns många bra sätt att knyta rätt associationer till ett varumärkes personlighet och position på marknaden. Att använda sig av utpräglade karaktärer, så kallade arketyper är kanske det mest tydliga och slagkraftiga sättet att direkt få människor att förstå och uppfatta vad varumärket står för och vill förmedla.

Historiskt sett finns det inget mer allmänmänskligt än just arketyper. De har fyllt hela den mänskliga historien, såväl den autentiska som den litterära. De har i alla tider sprängt över religiösa, kulturella och geografiska gränser, just på grund av sin tydliga associationsgrund. De flesta människor, oavsett kön, ålder eller kulturell bakgrund, får samma typ av bilder på näthinnan när de hör orden Hjälte, Rebell, Helgon eller Älskare. Våra föreställningar kring dessa arketyper är en produkt av vår historia, och de gestalter som fått bära fram den med hjälp av sina starka egenskaper. Att koppla arketyper till ett varumärke är helt enkelt ett sätt att ge det en tydlig och lättförståelig karaktär och tillskriva det speciella egenskaper.

I diagnosarbetet används med fördel detta verktyg för att mäta organisationens – och eventuellt externa parters – syn på önskad målbild för varumärket. Efter implementerad strategi är verktyget ett enkelt och effektivt sätt att kontinuerligt, ca en gång om året, mäta förflyttningen på vägen mot målet.