Varumärken har makt och med en hållbar strategi kan man skapa magi. Vi har alla ett varumärke, vare sig vi vill eller inte. Som varumärkesbyrå har WonderBrand genom åren hjälpt hundratals bolag till tydligare positionering, intern samsyn, konsekvens mellan beteenden och attribut samt varumärkeslöften som går att uppfylla.

Men – bakom hörnet ser vi behov av förändring. Vi behöver dra vårt strå till stacken för att göra det möjligt för bolag i alla storlekar att ta kontroll över sitt varumärkesarbete. Vi behöver vara lyhörda för att bolag vill äga sina egna processer. WonderBrand kommer fortsatt agera som konsulter men vi på WonderBrand Academy är övertygade om att vi behöver tänka om och hitta nya arbetssätt. Genom att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet, bidrar vi till att fler bolag blir mer lönsamma, hållbara – och därmed mer konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad.

Historia

Under åren har varumärkesstrategen Gitta Hertzman Pérez hjälpt hundratals bolag att hitta sig själva och utifrån det skapat starka varumärken. Gitta brinner för att skapa förändring vilket ledde till att hon år 2005 startade reklambyrån WonderBrand. Då med insikten om att bra kommunikation handlar om affärsmässigt värde och ROI för kunderna.

Gittas ambition var dock större än att begränsa sig till enbart reklam. WonderBrand gick från att vara en reklambyrå till att bli en varumärkesbyrå, som idag arbetar med verksamhetsutveckling genom att se varumärket ur ett helhetsperspektiv. Det inkluderar både den interna och externa, strategiska och taktiska kommunikationen. Gittas kunskap och övertygelse om att starka varumärken byggs inifrån, har sedan inneburit att WonderBrand arbetar med employer branding-strategier inom det interna varumärkesarbetet.

Men ensam är inte starkast. I takt med att Gittas kunskaper och erfarenheter förverkligades genom kunderna, skapade hon ett allt större och starkare team runt om sig med spetskompetenser inom strategi och design. En av dem var Åsa Bengtsson – brand coach med specifik inriktning på ledarskap, coachning och personligt varumärke. Med Åsas kompetens har WonderBrand utvecklat en unik metodik som bidragit till harmoniska, hållbara och välmående bolag.Det är denna beprövade metodik som nu är basen för WonderBrand Academy. Under åren har listan över framgångsexempel blivit allt längre och efterfrågan på metodiken allt större. Så, istället för att skriva memoarer har Gitta med hjälp av teamet bakom WonderBrand Academy format en utbildning – för att fler bolag och yrkesverksamma ska kunna arbeta med att skapa starka och växande varumärken.

Vår drivkraft

WonderBrand Academys mission är att bidra till att skapa starka varumärken som kommer sig utav värderingsstyrda organisationer. Vi vet att starka varumärken skapas inifrån och genom att koppla beslutsfattare och medarbetare närmare varandra, stärks varumärket internt och därigenom externt. Genom att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet bidrar vi till att fler bolag blir mer harmoniska, lönsamma och hållbara – därmed konkurrenskraftiga på en allt tuffare marknad.

Full access till hela plattformen för 1395 kr/mån EX MOMS

Varje licens ger access till tre användare
Ingen uppsägningstid

All major cards accepted – pay your way

Några av våra Föreläsare

GITTA HERTZMAN PéREZ
YLVA M ANDERSSON
AMIR HAJDAREVIC