När du ska, eller precis har startat bolag

Det finns nog inget tillfälle då det är viktigare att arbeta med varumärket än precis i samband med att en ny verksamhet startas upp. Om man gör rätt från början blir det både snabbare och billigare i längden då man slipper göra om, göra rätt. Ett starkt varumärke ger dig också medvind på resan och kan vara det som avgör hur framgångsrikt ditt företag faktiskt blir. Det kan vara lockande att skynda igenom beslut för att komma i gång, men tyvärr är det tämligen svårt att sedan backa och ändra de redan befintliga uppfattningar av varumärket som omvärlden hunnit skapa. Vi på WonderBrand Academy hjälper dig gärna att på ett smidigt sätt landa i rätt beslut för ditt varumärke, redan från start!

Vägen till ett starkt varumärke

Om du ska, eller precis har startat företag, har du förmodligen känslan av att du knappt kan vänta på att berätta för världen. Dock kan det många gånger vara smartare att stanna upp. Beslut för varumärket bör absolut kopplas till en genomtänkt strategi. Att upprätta en varumärkesstrategi kan vid första anblick verka svårt, men med stöd från WonderBrand Academy tar du dig smidigt igenom processen och kommer ut på andra sidan med rätt förutsättningar för ett starkt varumärke.

Fast track för nystartade eller väldigt unga bolag

På WonderBrand Academy finns den kompletta vägen till ett starkt och känt varumärke beskrivet i totalt ett trettiotal kapitel men för dig som ska starta, eller precis har startat ditt bolag, blir processen smidigare. Nedanstående kapitel gissar vi är de viktigaste för dig att arbeta dig igenom. Förslaget bygger på att du inte har hunnit anställa och knappt heller gjort din entré på marknaden:

Fas 1 – Diagnos

 1. Vad är ett varumärke? (nyttig introduktion)
 2. Grundläggande diagnosarbete
 3. Förståelse för affären och ägarnas direktiv
 4. Samsynsanalys med hjälp av arketyper
 5. Kartläggning av ledningens ambitioner
 6. Vilka är medarbetarnas preferenser?
 7. Den rådande bilden av varumärket
 8. Identitets- och kommunikationsanalys
 9. Omvärldsanalys
 10. Kommunikativ konkurrentanalys
 11. Positioneringsanalys
 12. Marknadssegmentering och målgruppsanalys
 13. Slutsatser och återkoppling
 

Fas 2 – Varumärke

 1. Varumärkesstrategiskt arbete (nyttig introduktion)
 2. Grundläggande värderingar
 1. Arketyper som varumärkesdefinition
 2. Positionering
 3. Varumärkeslöftet
 4. Strategiska mål med varumärkesarbetet
 5. Employer branding
 

Fas 3 – Kommunikation

 1. VAD är kommunikation? (nyttig introduktion)
 2. VEM – målgruppsdefinition
 3. VAD – budskapshantering
 4. VAR – kanalval
 5. NÄR – val av tidpunkt
 6. HUR – visuell och verbal tonalitet
 7. Intern kommunikation

Fas 4 – Implementering

 1. Intern implementeringsmetodik
 2. Marknadsplanering
 3. Grattis – du är klar!

Värt att komma ihåg är dock att alla ”överhoppade” kapitel bör göras i ett senare skede, inte minst i takt med att bolaget anställer medarbetare och vinner mark på marknaden.

Ge företaget rätt identitet

Att göra rätt val för företagets profil kan kännas krångligt – men det behöver inte vara det. Genom att kombinera din befintliga kunskap om företaget med hjälp från specialisterna på WonderBrand Academy har du allt du behöver. Utöver att vi stöttar dig i beslut för bland annat namngivning, logotyp, profilfärger och typsnitt hjälper vi dig också att kommunicera bättre, skapa layouter som fyller sitt syfte och uppfattas korrekt i skrift.

Några av de kurser som är extra bra att ta del av vid uppstart:

 • Namngivning
 • Designstyrd positionering
 • Företagsprofilens betydelse
 • Färglära
 • Bildspråk
 • Typografi
 • Målgruppsanpassad kommunikation
 • Layout
 • Skrivregler

Hur lång tid tar det…?

Detta är kanske den vanligaste frågan vi får och den är tyvärr helt omöjlig att svara på. Hur långt bolaget kommit i sin utveckling, hur ägarbilden ser ut, om det finns en tydlig affärsplan, om det finns anställda i bolaget, hur mycket tid man är beredd att lägga ner, hur många som ska vara aktivt delaktiga i jobbet, är bara några av de frågor som styr tidsåtgången.


Låt oss istället ge ett exempel: