WonderBrand Academy Co-Lab är kanske det bästa av två världar?

Att investera i WonderBrand Academy Co-Lab innebär att ni genomför ett övergripande varumärkesstrategiskt arbete innefattande processens alla delar där WonderBrands varumärkeskonsulter regelbundet kvalitetssäkrar arbetet och i vissa fall växelvis tar över de mest kritiska momenten – allt för att ni ska kunna bygga ett starkt och känt varumärke.

Genom hela processen arbetar ni på plattformen och använder verktyget som hör till det varumärkesstrategiska arbetet för att dokumentera era analyser och strategier. WonderBrands varumärkeskonsulter ges access till er dokumentation för att vid givna tillfällen kunna ge feedback eller genomföra vissa moment.

Vi inleder arbetet med ett uppstartsmöte där vi lär känna varandra och ges tid till att gemensamt sätta mål och tidsplan.

För att allt ska fungera så smidigt:
• Alla möten sker digitalt via Teams.
• WonderBrands leveranser och feedback sker via mail och ni ansvarar själva för att göra eventuella ändringar, justeringar och kompletteringar i verktyget. Vi kollar gärna därefter max en gång till om ni känner att det behövs.
• Vi träffar gärna alla involverade under uppstartsmötet men under arbetets gång önskar vi endast ha en utvald kontaktperson.

Fas 1 - diagnos - Nuläge


UPPSTART
Vi inleder arbetet med ett uppstartsmöte där vi lär känna varandra och ges tid till att gemensamt sätta mål och tidsplan.


Det här jobbar ni själva med.


FEEDBACK
Känner ni er helt färdiga med uppgiften? Är alla nödvändiga perspektiv insamlade, dokumenterade och sammanfattade? Då är det dags att kvalitetssäkra arbetet. WonderBrands varumärkesstrateg gör en översyn och delger sin eventuella feedback.


ANALYS
När allt material som rör arketypanalysen är ordentligt sammanställt och själva analysen är formulerad gör WonderBrands strateg en kvalificerad bedömning av det resultat ni kommit fram till. Analysen levereras via mail.


WORKSHOP
För att kartlägga ledningens ambitioner genomför WonderBrands varumärkesstrateg en digital workshop enligt konstens alla regler. Deltagarantalet bör vara minst fyra men får högst vara tio personer. Ni gör själva urvalet kring vilka personer och kompetenser som lämpligast deltar. Deltagarna får ett par dagar i förväg en del frågeställningar att börja fundera på. Inga kompletterande möten ingår, tyvärr, så säkerställ att alla kan deltaga.

Den digitala workshopen tar ca två timmar i anspråk. Den bokas in och administreras av er själva efter kalenderavstämning med WonderBrand. Senast en vecka efter genomförd workshop levereras en skriftlig sammanfattning, analys och slutsatser på mail.


INTERVJUER
För att resultatet av detta delmoment ska vara användbart och kunna verka som underlag i kartlläggningen krävs det rättvisa, ärliga och transparenta svar ifrån medarbetarna. Därför görs intervjuerna bäst av en extern part. Intervjuerna sker helt konfidentiellt och ingenting som sägs kommer kunna härledas till person eller position.

I WonderBrand Academy Plus ingår åtta medarbetarintervjuer. För att kunna göra detta behöver WonderBrand en lista med minst 16 medarbetare som går att kontakta under kontorstid att välja emellan. Listan ska innehålla företagsnamn, namn på kontaktperson, e-mail samt telefonnummer.

Resultatet levereras som en skriftlig men anonymiserad sammanfattning av intervjuerna samt en enkel analys, formulerad på ett sätt som hjälper er att komma vidare i processen. Ungefärlig leveranstid: en vecka från mottagande av kontaktlista. Vi reserverar oss dock för eventuella förseningar som orsakats av svårighet att nå kontaktpersoner. Vi reserverar oss också för att antalet genomförda intervjuer eventuellt kan understiga åtta, i de fall inte tillräckligt många respondenter accepeterar att delta i undersökningen.


INTERVJUER
För att resultatet av detta delmoment ska vara användbart och kunna verka som underlag i kartlläggningen krävs det rättvisa, ärliga och transparenta svar ifrån kunderna. Därför görs intervjuerna bäst av en extern part. Intervjuerna sker helt konfidentiellt och ingenting som sägs kommer kunna härledas till person eller position.

I WonderBrand Academy Plus ingår åtta kundintervjuer. För att kunna göra detta behöver WonderBrand en lista med minst 16 kontaktpersoner som går att kontakta under kontorstid att välja emellan. Listan ska innehålla företagsnamn, namn på kontaktperson, e-mail samt telefonnummer.

Resultatet levereras som en skriftlig men anonymiserad sammanfattning av intervjuerna samt en enkel analys, formulerad på ett sätt som hjälper er att komma vidare i processen. Ungefärlig leveranstid: en vecka från mottagande av kontaktlista. Vi reserverar oss dock för eventuella förseningar som orsakats av svårighet att nå kontaktpersoner. Vi reserverar oss också för att antalet genomförda intervjuer eventuellt kan understiga åtta, i de fall inte tillräckligt många respondenter accepeterar att delta i undersökningen.


ANALYS
WonderBrands Art Director gör en kvalificerad genomlysning av er befintliga varumärkesidentitet och kommunikation; grafiskt och verbalt, vilka signaler ni skickar till er omvärld genom ert sätt att presentera er själva och hur ni kommunicerar med era målgrupper. Som underlag använder vi oss i huvudsak av befintlig identitetsmanual, kommunikationsplattform (i de fall dessa finns att tillgå) och er webbplats. Samtliga underlag behöver finnas hos oss innan vi påbörjar analysen. Leverans av vårt utlåtande kommer att ske via mail skriftligen senast en vecka efter att underlaget kommit oss tillhanda.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


ANALYS
WonderBrands Art Director gör en kommunikativ analys av era fem främsta konkurrenter: hur de kommunicerar med sin omvärld och sina målgrupper. Analysen levereras via mail senast en vecka efter att listan över konkurrenter är oss tillhanda.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.

Fas 2 - Varumärke – Varumärkesstrategiskt arbete


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar värdegrundens hållbarhet, dynamik och hur den formuleras. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget. Denna feedback kan om önskas bytas mot feedback på arketypdefinition.


ALTERNATIV FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arketypdefinitionen. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget. Denna feedback kan om önskas bytas mot feedback på värdegrundsdefinition.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


Det här jobbar ni själva med.


Det här jobbar ni själva med.

Fas 3 - Kommunikation - VAD är kommunikation?


Det här jobbar ni själva med


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


FORMULERING
Att formulera målgruppsanpassade och slagkraftiga budskap som fungerar i olika kanaler kan vara knepigt. WonderBrand kommunikationsstrateg hjälper er med detta! Mot bakgrund av identifierad primär målgrupp tar vi fram de kommuniktiva huvudbudskapen för era max tre viktigaste målgrupper. Budskapen formuleras på ett sätt att de går att bygga träffsäker och kraftfull kommunikation på dem – oberoende kanal. Leverans sker skriftligt senast en vecka efter uppdragststart.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


FEEDBACK
När ni känner er helt färdiga med uppgiften tar WonderBrands varumärkesstrateg över och kvalitetssäkrar arbetet. Feedback kommer att lämnas skriftligt via mail och ni gör själva eventuella justeringar eller kompletteringar direkt i verktyget.


Det här jobbar ni själva med

Fas 4 - Implementering


Det här jobbar ni själva med.


Det här jobbar ni själva med.

Pris 149 000 kr ex moms

Ingår: WonderBrand Academy Co-Lab-tjänster, access till WonderBrand Academys plattform 12 mån. I licensen ingår access för tre användare.