BLICKA FRAMÅT OCH TA DIN VERKSAMHET I DEN SJÄLVKLARA RIKTNINGEN

En väldefinierad vision är mycket större än bara ett mål – det är nyckeln till framgång. Därför är det synnerligen viktigt för alla verksamheter att kunna kommunicera visionen på ett sätt som tydligt visar vägen framåt. En detaljerad vision om vad man vill åstadkomma och uppnå lyckas ofta både inspirera och engagera alla inblandade, medan bristen på vägvisning medför en stor risk att gå vilse och förlora riktningen. Visionen är framtidsbilden där varumärket blir huvudpersonen!

För ägarledda bolag bygger ofta visionen på de grundläggande värderingarna som grundaren tagit fram. I ledningsstyrda bolag är ofta tvärtom – visionen formuleras först och fungerar sedan som ett verktyg för att ta fram värderingarna. Oavsett vilket, behöver de existera i symbios och stötta varandra.

Vinsten med en tydlig vision
Det finns flera aspekter till varför det är bra att ha en genomtänkt företagsvision. Dels ger visionen företaget en tydlig och gemensam riktning att sträva mot, dels skapar den legitimitet och ger företaget en meningsfull existens. Dessutom är visionen viktig för att motivera medarbetarna och stötta organisationen att ta rätt beslut.

Verktyget Visionsprocessen på WonderBrand Academys plattform erbjuder ovärderligt stöd i arbetet med att identifiera, definiera och formulera er vision. Med en välbeskriven vision som varje individ förstår kan du sedan med enkelhet hitta rätt väg framåt – och navigera mot framgång.

Full access till hela plattformen för 1395 kr/mån EX MOMS

Tre licenser ingår per bolag
Ingen uppsägningstid

All major cards accepted – pay your way

Några av våra Föreläsare

Gitta Hertzman Perez
Maria Dahlberg
Sofia Mari