Resan mot ett starkt och känt varumärke börjar här

Framgångsrika varumärken är ingen slump. Bakom de varumärken som på håll känns självklara ligger alltid ett hårt och idogt arbete med ett strategiskt fokus och givna direktiv. Grunden till ett varumärke som håller vad det lovar och genererar resultat är en solid och hållbar strategi som rymmer såväl interna som externa perspektiv. WonderBrand Academy ger dig hela verktygslådan för att bygga grunden till ditt varumärke, skapa identiteten samt ladda kommunikationen med rätt värden och budskap. Dessutom får du ovärderliga kunskaper kring implementeringsprocessen och hur du på sikt håller ditt varumärke relevant och levande. Det är ett digert arbete, men i vårt digitala verktyg kommer du snabbt framåt och sparar både tid och kostnader.

Alla har ett varumärke – se till att ta kontroll över ditt
Målsättningarna med utbildningen kan se olika ut. Ambitioner att skapa tillväxt, bygga en gynnsam företagskultur eller ta makten över hur marknadsföring och kommunikation stämmer överens med ditt varumärkeslöfte kan vara starka anledningar till att genomföra denna process. Kanske har du insett att ett starkt varumärke är en stor del av ett bolags reella värde och en avgörande faktor för ett företags framgång? Oavsett, hur just dina behov ser ut hjälper WonderBrand Academy dig att bygga ditt varumärke både starkt och känt.

Innehåll i varumarkesprocessen

Fas 1 – Diagnos

 1. Vad är ett varumärke?
 2. Grundläggande diagnosarbete
 3. Förståelse för affären och ägarnas direktiv
 4. Samsynsanalys med hjälp av arketyper
 5. Kartläggning av ledningens ambitioner
 6. Vilka är medarbetarnas preferenser?
 7. Den rådande bilden av varumärket
 8. Identitets- och kommunikationsanalys
 9. Omvärldsanalys
 10. Kommunikativ konkurrentanalys
 11. Positioneringsanalys
 12. Marknadssegmentering och målgruppsanalys
 13. Slutsatser och återkoppling


Fas 2 – Varumärke

 1. Varumärkesstrategiskt arbete
 2. Grundläggande värderingar
 3. Arketyper som varumärkesdefinition
 4. Positionering
 5. Varumärkeslöftet
 6. Strategiska mål med varumärkesarbetet
 7. Employer branding


Fas 3 – Kommunikation

 1. VAD är kommunikation?
 2. VEM – målgruppsdefinition
 3. VAD – budskapshantering
 4. VAR – kanalval
 5. NÄR – val av tidpunkt
 6. HUR – visuell och verbal tonalitet
 7. Intern kommunikation


Fas 4 – Implementering

 1. Intern implementeringsmetodik
 2. Marknadsplanering
 3. Grattis – du är klar!

Full access till hela plattformen för 1395 kr/mån EX MOMS

Tre licenser ingår per bolag
Ingen uppsägningstid

All major cards accepted – pay your way

Några av våra Föreläsare

Gitta Hertzman Perez
Maria Dahlberg
Sofia Mari